297 Komunitní centrum Bartovice
297 Komunitní centrum Bartovice

press to zoom
263 Klučov tvrziště
263 Klučov tvrziště

press to zoom
039 Územní studie Dalešice
039 Územní studie Dalešice

press to zoom
297 Komunitní centrum Bartovice
297 Komunitní centrum Bartovice

press to zoom
1/9

URBANISMUS

2015 - 2020

Řešíme urbanismus.

"Na území je navržen soubor 27 solitérních rodinných domů ve čtyřech etapách, které respektují vlastnické vztahy a zároveň umožňují realizaci v libovolném pořadí při respektování celkové koncepce ÚS. Při vytváření urbanismu je plně respektována stávající struktura zástavby v obci a celý koncept je měřítkově přizpůsoben okolním stavbám. Základní tvarování vychází z tradičního venkovského domu s obdélníkovým půdorysem se sedlovou střechou. Návrh ve svých parametrech logicky navazuje na stávající strukturu obce (měřítkem, velikostí parcel, hustotou). Nově navržené komunikace po krajích území využívají stávající linie cest. Ve střední části etapy A pak vzniká nová komunikace, která oboustranně obsluhuje nově budované parcely."